Nyheter bredband i Vansbro

Här hittar du aktuella nyheter kring Vansbro fiber och bredbandsutbyggnaden i Vansbro kommun. 

Sträckorna är oftast uppdelade i stam- och accessnät. Stamnätet är huvudledningen som går genom hela orten (ofta längs den största vägen) och accessnätet är nätet som sprids ut från stamledningen till de som bor längs sidogator en bit bort från stamledningen. 

Vi bygger i första hand stamnäten och installerar kunder längs vägen och går sedan tillbaks och bygger ut accessnätet. Gränsar din tomt till stamnätet kan du alltså ansluta på dig redan första gången vi kommer. När stamnätet sedan sitter ihop hela vägen blåser vi fiber till de som har grävt ner sin slang fram till huset. När fibern är blåst fram till huset skickar vi adresserna till våra installatörer som kontaktar dig och bokar en tid för installation. 

Färdigställda sträckor

Sträcka

Stam/Access

Prognos schakt

Blåsning & skarvning av fiber

Skamhed

Accessnät

Klar

Klar

Ilbäcken - Skålö

Stamnät

Klar

Klar

Ilbäcken - Skålö

Accessnät

Klar

Klar

Nordanåker

Stamnät

Klar

Klar

Nordanåker

Accessnät

Klar

Klar

       

Dala-Järna (Norr om älven)

Noret

Stamnät

Klar

Vår 2018

Dala-Järna - Noret

Stamnät

Höst 2017

Vinter/vår 2018

Noret

Accessnät

Höst 2017/vår 2018

Vår/sommar 2018

Storbyn Dala-Järna

Accessnät

Höst 2017/vår 2018

Vinter 2017 + sommar 2018

Flygfältsvägen

Accessnät

Höst 2017/vår 2018

Vinter 2017 + sommar 2018

Myrbacka - Pellholsv.

Accessnät

Vår/sommar 2018

Sommar 2018

Västgård - Utby

Stamnät

Sommar 2018/vår 2019

Höst 2018/vår 2019

Västgård - Utby

Accessnät

Sommar 2018/vår 2019

Höst 2018/vår 2019

 

 

 

 

Dala-Järna (Söder om älven)

Gruvan - Snöborg

Stamnät

Klar

Vår 2018

Rutån - Uppsälje

Stamnät

Höst 2017/vår 2018

Vår 2018

Rutån - Uppsälje

Accessnät

Vår 2018

Vår/Sommar 2018

Gruvan - Snöborg

Accessnät

Sommar/höst 2018

Sommar/höst 2018

 

 

 

 

Nås

Nås, Tyna, Heden

Stamnät

Klar

Vår 2018

Ytteråker - Malmsta

Stamnät

Klar

Vår 2018

Närsjö - Lindesnäs

Stamnät

Höst 2017/vår 2018

Vår 2018

Nås

Accessnät

Vår/sommar 2018

Sommar/höst 2018

Nås - Närsjö

Stamnät

Samförläggning 2018

Sommar/höst 2018

Närsjö

Accessnät

Höst 2018/2019

Höst 2018/2019

Orsala

Accessnät

Höst 2018/2019

Höst 2018/2019

 

 

 

 

Äppelbo

Ovanheden - Risheden

Stamnät

Klar

Vår 2018

Vansbro - Östra Born

Stamnät

Vår 2018

Sommar 2018

Tuvheden - Roddarheden

Stamnät

Sommar 2018

Sommar 2018

Näset - Roddarheden

Stamnät

Sommar 2018

Sommar 2018

Äppelbo

Accessnät

Sommar/höst 2018

Sommar/höst 2018

 

 

 

 

Vansbro

Vansbro - Saltvik

Stamnät

Delvis samförläggning 2018

Ej fastställt

       

Allteftersom tidsplanen för fler områden tas fram kommer denna lista att utökas.

Aktuellt från

Inga aktuella nyheter, se nyhetsarkivet för tidigare publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 11 January 2018
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Samhällsbyggnadschef

Redaktörer - Webmail