Detaljplaner

En detaljplan är ett juridisk bindande dokument som reglerar användning av mark och vatten. Det ger riktlinjer om hur och vad man får man bygga, vilken typ av verksamhet som är tillåten och hur en bebyggelse ska se ut.

Planenheten ansvarar för att ändra eller ta fram nya detaljplaner inom Vansbro kommun, och allmänheten kan påverka processen genom att lämna synpunkter vid flera tillfällen.

Du är alltid välkommen till oss på planenheten med dina frågor i ett specifikt ärende, eller om det är något du undrar över gällande den framtida planering i Vansbro kommun.
 

Senast uppdaterad: 26 juli 2018
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson
Informationsansvarig: Samhällsbyggnadschef

Kontakt

Plan- och byggenheten
Telefon: 0281- 750 00 (växel)
E-post: planochbygg@vansbro.se

Handläggare
Emma Hogander
Telefon: 0281-752 06
E-post: emma.hogander@vansbro.se

Redaktörer - Webmail