Bidrag

Här nedan redovisas vilka aktuella energirelaterade bidrag som finns att söka för villaägare.

Rot-avdrag
Avdraget är ett skatteavdrag som för göras på arbetskostnaden vid exempelvis byte av värmesystem.
På skatteverkets webbplats kan du läsa mer om ROT-avdraget.

Stöd för investering i solceller
Hos Länsstyrelsen Dalarna kan man söka bidrag för investering av nätanslutna solceller.
På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om bidrag till solceller.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post
 

Redaktörer - Webmail