Företag

Energi- och klimatrådgivningen riktar sig även till små och medelstora företag i kommunen.

Det finns stor potential för företag att spara energi. De flesta företag kan spara 20 procent av sin energiförbrukning endast genom att se över sina rutiner och sitt betende. Med investeringar kan företag spara upp emot 40 procent av sin energiförbrukning. Minskad energianvändning betyder minskade kostader för företaget vilket betyder högre vinst. Ett sätt att komma igång med sin energieffektivisering är att göra en energikartläggning. Nedan kan du läsa om vilka bidrag till detta som finns tillgängliga. Annars kan man börja med att konakta den kommunala energi- och klimatrådgivaren för tips hur man kommer igång med energieffektivseringen.

 

 

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail