Huset

Klimatskalet är golv, väggar och taket på ett hus. Dessa skyddar oss mot väder och vind. Ett bra klimatskal är nyckeln till ett energisnålt boende.

De svagaste punkterna, gällande värmeförluster, i ett hus klimatskal är fönster, dörrar och tak. Dessa punkter är även de som är lättast att åtgärda.

Vid byte av uppvärmningssystem är det en god idée att först se över sitt klimatskal. Med ett bra klimatskal kan det nya systemet dimensioneras korrekt. Då undviker man att förbruka energi i onöda. Den billigaste och mest miljövänliga kilowattimmen är den sparade.

Med hjälp av energimyndighetens Energikalkyl kan du beräkna ditt hus energianvändning, samt vad en tilläggsisolering eller fönsterbyte ger för energibesparing.

Bilden nedan visar hur värmeförlusterna är fördelade i en genomsnittlig svensk villa.


 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail