Fönster

Ett fönsterbyte ger inte endast minskad energianvändning i hemmet, utan de ger ett jämmnare inomhus klimat och minskat buller utifrån.

Ett fönsters värmeförluster anges med ett så kallat U-värde. Värdet ska vara så lågt som möjligt. U-värdet för ett fönster anger värmeförlusterna för glaset, karmen och bågen tillsammans. Ett bra fönster på marknaden idag har ett U-värde runt 0,9 och de bästa ner mot 0,7.

Ett byte av hela fönsteret är inte det enda alternativet för att energieffektivisera sina fönster. Man kan montera en extra isolerglasruta eller byta ut en ruta mot en isolerglasruta. 

Det finns energimärkning för fönster, här kan du läsa mer om det.

På energimyndighetens webbplats finns mer information om fönster.


 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail