Isolering

Med ett välisolerat hus undviker man att elda för kråkorna. Välisolerade hus minskar åtgången av energi, vilket är bra för både plånbok och miljö.

Tilläggsisolering av vindsutrymme är en långsiktig investering som oftast lönar sig. Det man ska tänka på är att det blir kallare i vindsutrymmet eftersom mindre värme läcker ut där. Man måste då tänka på eventuell fuktbildning på vinden. Mer om detta finns i energimyndighetens broschyr nedan.

Tilläggsisolering av ytterväggar kan vara lönsamt i samband med byta av fasad. Annars är det dyrt och arbetsamt att tilläggsisolera ytterväggar.
Vid nybyggnation ska man tänka efter före och inte snåla på isolering. Det är mycket enklare att isolera ordentligt i byggskedet än att göra det i efterhand.

Energimyndigheten har tagit fram en bra broschyr om tilläggsisolering

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail