Hushållsel


Hushållsel är den el som används till belysning, hemelektronik, vitvaror och liknande. Den el som används till husets uppvärmningssystem är inte inkluderad.

En genomsnittlig svensk villa förbrukar cirka 5 000 kilowattimmar per år i hushållsel. Siffran kan dock variera stort beroende på hur hushållet ser ut, beteende och vanor. Oavsett så finns det oftast en besparingspotential för alla hushåll.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail