Elavtal

Elpriserna beror på en mängd olika faktorer och det är svårt att sia om utvecklingen den närmaste framtiden. De flesta är dock överens om att elpriserna på sikt kommer att öka betydligt.

En elräkning kan sägas bestå av två delar, nämligen nätfaktura och elfaktura. Elmarknaden är avreglerad så till vida att man fritt kan välja vem som ska leverera elen till din fastighet. Man kan dock inte påverka nätfakturan på ett liknande sätt eftersom elnätet ligger där det ligger och man därför inte kan byta nätägare på samma sätt som leverantör. Man kan även välja hur elen ska produceras. Många leverantörer har avtal där elen är "grön", dvs. att den produceras utan utsläpp av växthusgaser eller involverar kärnkraft.

På Elrådgivningsbyrån kan du hitta information om hur man byter elleverantör.

På elpriskollen kan du söka efter de elleverantörer som erbjuder lägsta elpris.
 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail