Motorvärmare


Korrekt använd motorvärmare ger en bränslebesparing och därigenom en besparing i utsläpp av växthusgaser och förorenigar.

Lathund för motormärmare:
Om det är kallare än -15 grader bör motorvärmaren användas i en och en halv timme före avfärd. Runt nollgradersstrecket är en timmes motorvärmning lagom. Upp till +10 grader bör motorvärmaren användas en halvtimme.

Kupévärmare är endast för komfortvärme och leder inte till någon bränslebesparing. Tvärtom kan den el som kupévärmaren förbrukar motverka den miljövinst som motorvärmaren kan ge.
 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail