Stand-by


Det mesta av vår hemelektronik idag har stand-by funktion, vilket kan vara en dold energiförbrukning.

Även om apparaten tillsynes är avslagen så förbrukar de flesta apparater en del el i stand-by läge. Var för sig är det små mängder el, men de flesta hushåll har flera apparater i stand-by läge. Under apparatens livslängd så kan den förbruka mer energi i stand-by än i påslaget läge, på grund av att den står i stand-by många timmar per dygn.

Grenuttag med strömbrytare gör det enkelt att undvika stand-by förbrukning. Då slår man med ett knapptryck av alla apparater som sitter i grenuttaget. Det finns även grenuttag med master/slave funktion. Detta fungerar så att när apparaten i master uttaget slås på så slås strömmen till de andra uttagen på. Till exempel om datorn sitter i masteruttaget, så kan skrivare, modem och liknande sitta i slaveuttagen.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail