Uppvärmningssystem


De flesta villor i Sverige behöver någon form av uppvärmningssystem. Det är endast så kallade passivhus som inte har något traditionellt uppvärmningssystem. Passivhus värms av de människor och maskiner som finns i huset. Ett passivhus är tätt, välisolerat och har värmeåtervinnande ventilation.

Det är många faktorer som påverkar valet av uppvärmningssystem. Alla hus har olika förutsättningar vilket leder till att olika alternativ passa olika bra till olika hus.

Byte av uppvärmningssystem kan påverka flera faktorer i villan. Om man exempelvis går från någon slags eldning till värmepump eller fjärrvärme kan man förlora ventilationen i huset. Har man självdragsventilation bygger den på att det blir ett drag i den varma skorstenen. Slutar man elda blir skorstenen kall och ventilationen försämras.

En sänkning av innetemperaturen med 1 grad ger en energibesparing på 5 procent.

Under flikarna till vänster kan du läsa mer om olika uppvärmningsformer.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247 -803 29
E-post

 

 

 

Redaktörer - Webmail