Fjärrvärme

 Tapani Röyttä
Fjärrvärme är värme som produceras vid ett stort fjärrvärmeverk och sedan distribueras till kunderna via kulvertnät i marken. I Sverige är fjärrvärmen nästan helt tillverkad från förnyelsebara energikällor. Fjärrvärme är ett vanligt uppvärmningsalternativ för flerbostadshus. Fjärrvärme i mindre skala kallas närvärme, då är ett enstaka antal villor anslutna till systemet.

I Vansbro tätort finns fjärrvärme för villor, flerbostadshus och lokaler. Fjärrvärme ger ett självgående system med lågt underhållsbehov.
 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247 -803 29
E-post
 

Redaktörer - Webmail