Olja

Oljeplattform
Olja är en fossil energikälla vilket betyder att den är ändlig. Vid förbränning frigörs gaser som är skadliga för vår miljö och vårt klimat.

Det var efter andra värdskriget som oljan var billig och blev ett vanligt sätt att värma sin villa med. Idag är olja det dyraste alternativet för uppvärmning.

Framtidens oljepriser och tillgång är mycket osäker och det är en instabil marknad. Oljeeldning för uppvärmning blir mer och mer ovanligt i Sverige. Det konverteras bort till fördel för andra uppvärmningsalternativ.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail