Värmepump

En värmepump tar värme från en gratis energikälla. Den tar värme vid 0 till plus 4 grader och omvandlar det till 45-50 grader i ett värmesystem med hjälp av en kompressor. En värmepump fungerar på samma sätt som ett kylskåp.

De varianter av värmepumpar som finns är:
Luft/luft värmepump: Tar värme från uteluften och fördelar värmen inne via inneluften. Kan vara ett komplement till direktverkande el.

Frånluftsvärmepump: Tar värmen från luften och över för den till ett vattenburet värme- eller tappvarmvattensysten. Kan ta värmen utifrån eller från ventilationsluften inomhus.

Ytjordvärmepump: Tar värmen från marken via en kollektorslang som ligger på ca en meters djup. Fördelar värmen inomhus via ett vattenburet system.

Bergvärmepump: Tar värmen via en kollektorslang i ett borrhål i berggrunden. Kräver vattenburet värmesystem i huset. Här kan du se dina lokala förutsättningar, borrhål i din närhet och borrdjup.

Sjövärmepump:
 Tar värmen via en kollektorslang som ligger på botten av en sjö. Värmen distribueras via ett vattenburet system i huset.

En värmepump ger ett självgående system som endast kräver tillsyn med jämna mellanrum.

Anmälan om värmepump måste fyllas i och skickas till Miljökontoret. Detta gäller för ytjord/berg och sjövärmepump. Följ denna länk för att komma till blanketterna.

Steg för steg guide hur du går tillväga för att ansöka om markvärmepump i Vansbro kommun finns här.

I Energimyndighetens broschyr "Välj rätt värmepump" finns mer information om de olika typerna av värmepumpar.
 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail