Ved


Vedeldning är den billigaste formen av uppvärmning i Sverige; oavsett om du äger skogen själv eller om du köper färdigkluven ved.

Eldning av ved för uppvärmning är den mest miljövänliga uppvärmingsformen om förbränningen sker på rätt sätt. Det handlar om att ha rätt temperatur och rätt mängd luft i pannan för att få fullständig förbränning. Ved är koldioxidneutralt, den koldioxid som frigörs vid förbränning binds upp i nästa generation träd.

Vedeldning sker med fördel mot en ackumulatortank, för att få ett smidigt system. Ett bra system som är ordenligt dimensionerar ska bara eldas en gång om dagen den kallasta dagen på året. Detta kräver en panna med stor effekt och en välisolerad ackumulatortank.

Vedeldning medför en arbetsinsats, den kan dock minskas genom att köpa veden färdigkluven eller investera i en ny ackumulatortank.

Kombinationen vedeldning och solvärme är perfekt eftersom båda systemen funkar bäst med en ackumulatortank. Då slipper man elda på sommaren när men endast har ett tappvarmvatten behov och får ett tillskott vår och höst. När men eldar med ved är en solvärmeanläggning svår att räkna hem. Man får se vinsten i minskade arbetstimmar.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Energi- och klimatrådgivare

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
Telefon: 0247-803 29
E-post

 

Redaktörer - Webmail