Föreningsbidrag

Föreningar i Vansbro kommun kan söka bidrag till sin verksamhet. Policy och regler som gäller från och med 2011 finns att ladda ner till höger på sidan.
 
Ansökan om bidrag ska göras av föreningens huvudstyrelse och inte av sektionsstyrelse eller likande.
 
Ansökningar för:
• Administrationsbidrag
 
• Driftbidrag till lokaler och anläggningar
 
• Bidrag för kulturarrangemang 
 
Ska lämnas till Vansbro kommun senast 31 augusti året före bidragsåret. Blanketter finns här. Utbetalning görs senast 28 februari bidragsåret.
 
Ansökningar för:
• Aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet 
 
Görs på blankett för aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet senast 25 augusti för perioden januari-juni och senast 25 februari för perioden juli-december.
 
 
 
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail