Parkeringstillstånd

Du som har ett rörelsehinder kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att få parkeringstillståndet ska ditt rörelsehinder innebära att du har svårt att röra dig mellan parkeringsplatsen och dit du behöver ta dig.

 
Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
  • Du som har mycket svårt att gå till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats.
  • Du som har ett rörelsehinder och inte själv kör bil kan i undantagsfall få ett parkeringstillstånd - om du är beroende av förarens ständiga hjälp utanför fordonet. Du kan exempelvis ha allvarliga problem med balans eller yrsel.
  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning, exempelvis fobier, kan få tillstånd om de psykiska problemen kraftigt begränsar din förmåga att gå. Intyg från läkare med specialistkompetens i psykiatri krävs. 
  • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån, och kan återkallas om det missbrukas.

Tillståndet ska numera innehålla foto och den sökandes namnteckning. Ansökan ska kompletteras med ett läkarintyg. Kontakta handläggare för mer information.

Senast uppdaterad: 10 september 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Handläggare parkeringstillstånd
Kommunens växel
Telefon: 0281-750 00
E-post

Redaktörer - Webmail