Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med familjer och personer som behöver hjälp från socialtjänsten. Du är välkommen till oss om du behöver hjälp eller stöd.

Alla som arbetar hos oss har tystnadsplikt och får aldrig berätta om något som sagts eller gjorts hos oss.

De lagar som vi bland annat arbetar efter är socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) , Offentlighets- och sekretesslag 26 kap.§1(2009:400) och Föräldrabalken.

Vi finns på Allégatan 30 (samma ingång som apoteket) och du får ringa till oss för att boka en tid. Vi jobbar på vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00

Socialjour
Vid akuta sociala problem på andra tider kan du kontakta socialjouren via telefon 112. 
Socialjouren är tillgänglig enbart utanför socialkontorets öppettider.

Socialjouren prioriterar barn som far illa, gör skyddsbedömningar enligt LVU och LVM samt bedömningar i kvinnofridsärenden. 

____________________________________________________________

Synpunkter och klagomål
Vi ser synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att bli bättre.

Vi tar emot dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och vi återkommer med svar till dig om du har lämnat namn och telefonnummer. 

När vi handlägger ditt ärende så registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med GDPRKlagomål och synpunkter registreras och blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Gör så här:
Du kan antingen muntligen lämna dina synpunkter och klagomål direkt till personal eller chef, eller fylla i vår blankett för klagomål och synpunkter. 

Blanketten lämnas sedan till verksamheten, eller skickas till: 

Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
780 50  VANSBRO

 

Aktuellt från

Inga aktuella nyheter, se nyhetsarkivet för tidigare publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 15 February 2019
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Individ-och familjeomsorgschef

Kontakt

Socialtjänstens reception:
Telefon: 0281-750 45
E post:  
socialkontor@vansbro.se
Fax: 0281-750 37

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag 9.00-12.00,13.00-16.00
Tisdag : 8.00-12.00
Fredag: 9.00-12.00,13.00-15.00

Lunchstängt 12.00 - 13.00

Nya tider från och med
11:e mars 2019:

Måndag - onsdag
kl. 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Torsdag
kl. 8.00 - 12.00

Fredag
kl. 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Redaktörer - Webmail