Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med familjer och enskilda som behöver socialtjänstens insatser. Som boende i Vansbro kan du vända dig till socialtjänsten om du behöver hjälp eller stöd.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att sträng sekretess råder och inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

De lagar som vi bland annat arbetar efter är socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) , Offentlighets- och sekretesslag 26 kap.§1(2009:400) och Föräldrabalken.

Vi finns på Allégatan 30 (samma ingång som apoteket). Mottagning efter överenskommelse på telefon. Socialtjänsten är bemannad under kontorstid klockan 08.00-16.00

Socialjour
Vid akuta sociala problem utanför kontorstid kontakta socialjouren via telefon 112. 
Socialjouren är tillgänglig enbart utanför socialkontorets öppettider.

Socialjouren handlägger akuta sociala problem utanför kontorstid inom individ- och famijeomsorgen enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Socialjouren prioriterar barn som far illa, gör skyddsbedömningar enligt LVU och LVM samt bedömningar i kvinnofridsärenden. 

Synpunkter och klagomål
Inom individ- och familjeomsorgen i Vansbro kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Vi kommer att ta emot dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och vi återkommer med svar till dig i de fall du lämnat namn och telefonnummer. 
 
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Klagomål och synpunkter registreras och blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.
 

Så här gör du

Du kan välja att muntligen lämna dina synpunkter och klagomål direkt till personal eller chef för den berörda verksamheten eller fylla i vår blankett för klagomål och synpunkter. 
 
Ifylld blankett lämnas till personal eller chef för den berörda verksamheten eller skickas till:
 
Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
780 50  VANSBRO

 

Aktuellt från

Inga aktuella nyheter, se nyhetsarkivet för tidigare publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 28 June 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Individ-och familjeomsorgschef

Kontakt

Socialtjänstens reception:
Telefon: 0281-750 45
E post:  
socialkontor@vansbro.se
Fax: 0281-750 37

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag 9.00-12.00,13.00-16.00
Tisdag : 8.00-12.00
Fredag: 9.00-12.00,13.00-15.00

Lunchstängt 12.00 - 13.00

Kontaktuppgifter

Redaktörer - Webmail