Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med familjer och enskilda som behöver socialtjänstens insatser. Som boende i Vansbro kan du vända dig till socialtjänsten om du behöver hjälp eller stöd.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att sträng sekretess råder och inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

De lagar som vi bland annat arbetar efter är socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) , Offentlighets- och sekretesslag 26 kap.§1(2009:400) och Föräldrabalken.

Vi finns på Allégatan 30 (samma ingång som apoteket). Mottagning efter överenskommelse på telefon. Socialtjänsten är bemannad under kontorstid klockan 08.00-16.00

Socialjour
Vid akuta sociala problem utanför kontorstid kontakta socialjouren via telefon 112. 
Socialjouren är tillgänglig enbart utanför socialkontorets öppettider.

Socialjouren handlägger akuta sociala problem utanför kontorstid inom individ- och famijeomsorgen enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Socialjouren prioriterar barn som far illa, gör skyddsbedömningar enligt LVU och LVM samt bedömningar i kvinnofridsärenden.

Aktuellt från

Inga aktuella nyheter, se nyhetsarkivet för tidigare publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 14 September 2017
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Individ-och familjeomsorgschef

Kontakt

Öppettider
Måndag-onsdag: 9.00-12.00,13.00-16.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 9.00-12.00,13.00-15.00

Socialtjänstens reception:
Telefon: 0281-750 45
E-post
Fax: 0281-750 37
Måndag-onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 8.00-15.00

Telefontid till handläggare
Vardagar 9.00-10.00

Besöks/postadress:

Norra Allégatan 30
Medborgarhuset
780 50  VANSBRO

Fler kontaktuppgifter

Redaktörer - Webmail