Barn och ungdom

Far ett barn illa?

Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska behöva fara illa eller riskera att utvecklas ogynnsamt. Det finns därför en lagstadgad rekommendation till var och en att anmäla olika förhållanden om barn som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barn eller en ungdoms skydd.

Myndigheter, som på något sätt har att göra med barn och ungdom, är skyldiga att anmäla om de i sin verksamhet får veta något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa för att skydda en underårig.

Om du är orolig för hur ett barn eller en ungdom har det eller misstänker att barnet eller ungdomen far illa kontakta individ- och familjeomsorgen (Ifo).

Anmälningar lämnas till Ifo-chef på telefon 0281-750 40, eller via e-post.

Barn och ungdomshandläggarna har telefontid varje dag mellan klockan 9.00 och 10.00.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Uppdaterad av: Agneta Eriksson
Informationsansvarig: Individ- och familjeomsorgschef

Kontakt

Individ- och familjeomsorgschef
Marie Olsson
Telefon: 0281-750 43
E-post 

Socialsekreterare
Vakant
Telefon: 0281-750 36
E-post

Socialsekreterare
Sara Berglund
Barn och ungdom
Telefon: 0281-750 44
E-post

Socialsekreterare
Vakant
Telefon: 0281-750 41
E-post

Socialsekreterare
Veronica Willman
Telefon: 0281-750 35
E-post

Redaktörer - Webmail