Dödsboanmälan

Att ge en anhörig en värdig begravning är en självklarhet för alla familjer.

Vid ett dödsfall är det viktigt att veta att ni inte har rätt att betala räkningar förutom begravningsfakturan, innan dödsboets ekonomi är klarlagd vid en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Inga kontanter eller konton får användas i och med ett dödsfall, de ska stoppas.

Om en avliden person saknar tillgångar, eller inte har mer tillgångar än att det räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödfallet, behöver bouppteckning inte göras om socialnämnden lämnar en dödsboanmälan till tingsrätten.

Om tillgångarna inte räcker till begravningen och gravsten så har dödsboet rätt att ansöka om bidrag. De kostnader som ersätts av Vansbros socialförvaltning för en begravning i Sverige är:
- Kista/urna
- Kistdekoration
- Begravningsbyråns kostnader
- Dödsannons
- Begravningskaffe med enklare förtäring
- Sten och inskription 

Bidraget utgår med upp till ett halvt basbelopp, med avdrag för dödsboets tillgångar.

 

Senast uppdaterad: 8 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Individ-och familjeomsorgschef

Kontakt

Socialassistent
Margaretha Jansson
Telefon: 0281-750 38
E-post

Socialsekreterare
Maria Nilsson
Telefon: 0281-750 42
E-post

Telefontid vardagar klockan 09.00-10.00

E-post: socialkontor@vansbro.se

Se även

Externa länkar

Redaktörer - Webmail