Familjerätt

 Darko Bojanic

Familjerätten utreder, på uppdrag av tingsrätten, frågor om vårdnad, boende och umgänge. Utredningen ska visa barnets behov och ger ofta förslag på hur det bäst kan tillgodoses. Är man överens vid separationen om hur det ska ordnas för barnen kan man vända sig till socialförvaltningen för upprättande av avtal gällande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Samarbetssamtal
Om föräldrar som har separerat inte lyckas komma överens om barnen när det gäller vårdnad, boende eller umgänge, kan socialtjänsten erbjuda samarbetssamtal för att hjälpa föräldrarna till en överenskommelse och förhindra att ärendet lämnas till domstol. 

Faderskap/föräldraskap
Föräldrar som inte är gifta med varandra när de får barn måste fastställa faderskapet genom en bekräftelse. Kommunen är skyldig enligt lag att fastställa faderskapet för att barnets juridiska rättigheter ska kunna tas tillvara.

Adoption
Socialnämnden handlägger ärenden som berör adoption av minderåriga.
När en har bestämt sig för att adoptera ska en ansökan lämnas till social-nämnden i kommunen där en bor.

Till socialförvaltningen lämnas:
- Ansökan om medgivande
- Läkarintyg om hälsotillstånd
- Intyg om fullgjord föräldrautbildning

Senast uppdaterad: 6 juli 2017
Uppdaterad av: Agneta Eriksson
Informationsansvarig: Individ- och familjeomsorgschef

Kontakt

Individ- och familjeomsorgschef
Lene Lund
Telefon: 0281-750 40
lene.lund@vansbro.se

Socialsekreterare
Görel Magnusson
Telefon: 0281-750 36
Barn och ungdom, familjerätt och adoption
E-post

Socialsekreterare
Vakant
Telefon: 0281-750 35
Barn och ungdom, familjerätt
E-post

Socialassistent
Margaretha Jansson
Telefon: 0281-750 38
Missbruk, faderskap
E-post

Assistent
Agneta Eriksson
Telefon: 0281-750 45
Assistent, faderskap
E-post

Telefontid vardagar klockan 9.00-10.00
E-post: socialkontor@vansbro.se

Redaktörer - Webmail