Försörjningsstöd

Alla som bor och vistas i Vansbro Kommun har rätt att ansöka om försörjningsstöd om de inte kan försörja sig och sin familj.
Försörjningsstödet är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Pengarna ska tillsammans med andra ev. inkomster täcka kostnader för mat, kläder, skor m.m.

Försörjningsstödet ges som bistånd när dina egna ekonomiska resurser är helt uttömda och att du inte kan klara din egen försörjning.

Vansbro Kommun använder den av regeringen fastställda riksnormen vid beräkning av bidraget.

Provberäkning

Beräkningen är förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för försörjningsstöd då socialtjänstens beslut kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Hur utreds behovet ?

Socialtjänsten gör en individuell bedömning med hänsyn till skäliga kostnader samt sökandes egna inkomster och kapital. Utredning om behov av försörjningsstöd ska göras tillsammans med den sökande och denne ska kunna styrka sina inkomster, utgifter och tillgångar.

För att underlätta för dig och för våra handläggare, tänk på att ansöka i god tid.Riktlinjer finns som säger att du ska få en tid för besök inom två veckor sedan din ansökan inkommit.
 

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Uppdaterad av: Agneta Eriksson
Informationsansvarig: Individ- och familjeomsorgschef

Kontakt

Maria Nilsson
Socialsekreterare
Tel. 0281-750 42
E-post:
maria.nilsson@vansbro.se

Jalal Yosufi
Socialsekreterare
Tel. 0281-750 77
E-post: jalal.yosufi @vansbro.se

Abdolreza Kolahi
Socialassistent
Tel. 0281-750 76
E-post: abdolreza.kolahi@vansbro.se

 
Telefontid vardagar kl. 9.00-10.00

Besök hos handläggare efter överenskommelse

E-post: socialkontor@vansbro.se

 

Redaktörer - Webmail