Kontaktuppgifter Individ-och familjeomsorgen

Lene Lund
Individ- och familjeomsorgschef(Ifo)
Tel. 0281-750 40

Maria Nilsson
Socialsekreterare
Försörjningsstöd/missbruk/dödsboanmälan
0281-750 42

Jalal Yosufi
Socialsekreterare
Försörjningsstöd
Tel. 0281-750 77

Sara Berglund
Socialsekreterare
Barn och ungdom/ensamkommande barn
Tel. 0281-750 44

Görel Magnusson
Socialsekreterare
Barn och ungdom/ familjerätt
0281-750 36

Veronica Willman
Socialsekreterare
Barn och ungdom/ ensamkommande barn
0218- 750 35

Vakant
Socialsekreterare
Barn och ungdom/ kvinnofrid
Tel. 0281-750 41

Margaretha Jansson
Socialassistent
Missbruk/ faderskap/dödsboanm./Kvinnofrid
0281-750 38

Agneta Eriksson
Assistent
Reception/ faderskap
0281-750 45

Elin Israelsson
Integration/ assistent
0281-752 72

Gustav Eriksson (föräldraledig)

Ida Hansson
Familjebehandlare
Familjeteam
0281-750 52

Meral Sekersöz
Familjebehandlare
Familjeteam
0281-750 54
 
 

 

 

 

Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Uppdaterad av: Agneta Eriksson
Informationsansvarig: Individ- och familjeomsorgschef

Redaktörer - Webmail