Kvinnofrid

- Mot våld i nära relation

  • Har du blivit slagen ?
  • Känner du dig rädd och hotad ?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar ?
  • Känner du dig kontrollerad och isolerad ?

Du kan få hjälp.
Du är inte ensam.
Det är helt naturligt om du känner dig osäker och förvirrad.
Det är inte ditt fel om du blivit hotad och slagen.

Du som blivit utsatt för våld hänvisas inte till någon telefontid utan kan när som helst under kontorstid vända dig till Individ- familjeomsorgens reception

Individ- och familjeomsorgens ansvar gällande kvinnofrid regleras i Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap § 11.

Kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet skall ges förutsättningar att få leva under trygga och goda förhållanden.

Kvinnojouren finns i Vansbro kommun och du kan ringa dygnet runt på tel. 070 - 663 53 79 

Du kan även maila till : kvinnojouren@live.se

Kvinnofridslinjen stödtelefon 020 - 50 50 50

 

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Uppdaterad av: Agneta Eriksson
Informationsansvarig: Individ- och familjeomsorgschef

Kontakt

Marie Olsson
Individ- och familjeomsorgschef
0281 - 750 43
marie.a.olsson@vansbro.se

Veronica Willman
Socialsekreterare
0281-750 35
veronica.willman@vansbro.se

Individ-och familjeomsorg
E-post: socialkontor@vansbro.se

Redaktörer - Webmail