Kvinnofrid

- Mot våld i nära relation

  • Har du blivit slagen ?
  • Känner du dig rädd och hotad ?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar ?
  • Känner du dig kontrollerad och isolerad ?

Du kan få hjälp.
Du är inte ensam.
Det är helt naturligt om du känner dig osäker och förvirrad.
Det är inte ditt fel om du blivit hotad och slagen.

Du som blivit utsatt för våld hänvisas inte till någon telefontid utan kan när som helst under kontorstid vända dig till Individ- familjeomsorgens reception

Individ- och familjeomsorgens ansvar gällande kvinnofrid regleras i Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap § 11.

Kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet skall ges förutsättningar att få leva under trygga och goda förhållanden.

Kvinnojouren finns i Vansbro kommun och du kan ringa dygnet runt på tel. 070 - 663 53 79 

Du kan även maila till : kvinnojouren@live.se

Kvinnofridslinjen stödtelefon 020 - 50 50 50

 

Senast uppdaterad: 3 november 2017
Uppdaterad av: Agneta Eriksson
Informationsansvarig: Individ- och familjeomsorgschef

Kontakt

Lene Lund
Individ- och familjeomsorgschef
0281 - 750 40
lene.lund@vansbro.se

Margaretha Jansson
Socialassisstent
0281 - 750 38
E-post: margaretha.jansson@vansbro.se

Sara Danielsson
Socialsekreterare
0281 - 750 41
E-post: sara.danielsson@vansbro.se

Individ-och familjeomsorg
E-post: socialkontor@vansbro.se

Redaktörer - Webmail