Missbruk

Enligt socialtjänstlagen (SoL) har socialtjänsten ett särskilt ansvar för att människor med alkohol- eller drogberoende får den hjälp och vård han/hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk.

Socialtjänsten har även en skyldighet att hantera tvångslagstiftningen enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM).

Socialtjänsten utreder anmälningar. Tar emot ansökningar om bistånd i form av

• samtal på kommunens öppenvårdsbehandling
• vård och behandling på behandlingshem

Är du anhörig till en missbrukare?

Som anhörig till en missbrukare är du välkommen att höra av dig till oss på
socialförvaltningen .

Du kan även anmäla till socialförvaltningen om du vet att någon missbrukar och att de är i behov av hjälp.

En anmälan kan du lämna anonymt.
 

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Uppdaterad av: Agneta Eriksson
Informationsansvarig: Individ-och familjeomsorgschef

Kontakt

Marie Olsson
Individ- och familjeomsorgschef
0281 - 750 43
E-post: marie.a.olsson@vansbro.sel

Görel Magnusson
Socialsekreterare
0281-750 38
E-post: gorel.magnusson@vansbro.se

Maria Nilsson
Socialsekreterare
0281-750 42
E-post: maria.nilsson@vansbro.se

Telefontid vardagar: 9.00-10.00
Besök hos handläggare efter överenskommelse 
E-post: socialkontor@vansbro.se

Redaktörer - Webmail