Integration och invandring

Alla är viktiga i Vansbro 

Alla som bor i Vansbro kommun är och ska känna sig betydelsefulla!Det spelar ingen roll om släkten har bott i de gamla socknarna i många år eller om du flyttat hit från Västerås, Bagdad, Vittangi, Bangkok eller Berlin. Alla ska få möjligheter att skapa sig en egen framtid och kunna försörja sig.
Att bli mottagen som flykting i Sverige är ofta en lång och ibland förvirrande process. Olika myndigheter ansvarar i olika skeden för dem som kommer hit, och vem som ansvarar beror på om personerna är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och söker om skydd här, men som ännu inte fått sin ansökan avgjord. Den som söker asyl har rätt att vänta i Sverige tills hen får besked om uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Migrationsverket ansvarar för asylsökande

Under asyltiden är det staten, genom Migrationsverket, som ansvarar för asylsökande personer. Som asylsökande får en ett bidrag under tiden väntetiden. En ensamstående vuxen får 71 kronor om dagen. För vuxna som delar hushåll och för barn är bidraget lägre. Pengarna ska i princip täcka alla utgifter.

Barn som väntar på beslut har rätt att gå i skolan i den kommun de bor i. Skolan får statliga bidrag för barnen. Som vuxen asylsökande får den som kan styrka sin identitet, till exempel genom ett pass, lov att arbeta under väntetiden.

Om en vuxen som väntar på beslut behöver akut sjukvård eller tandvård
får den personen gå till vårdcentralen och betala för vården. Barn som väntar på beslut har samma rätt till sjukvård och tandvård som andra barn i Sverige.

Här kan du läsa mer om reglerna.

Stanna eller inte stanna?

När Migrationsverket har utrett färdigt, får en asylsökande veta om en får stanna i Sverige eller inte. Den som får stanna och bo i Sverige får ett uppehållstillstånd som kan vara permanent eller tillfälligt. I det skedet går ansvaret över till Arbetsförmedlingen, som gör en etableringsplan tillsammans med varje vuxen flykting. Planen, som ska leda till ett arbete inom två år, kan exempelvis innehålla studier i svenska, praktik eller samhällsorientering.

Den som är ny i Sverige kan få etableringsersättning. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om det. Försäkringskassan betalar sedan ut de statliga pengarna. Ersättningen och reglerna är lika över hela Sverige. Den som har en etableringsplan på heltid och är närvarande på allt som bestämts kan få 308 kronor om dagen fem dagar i veckan. 

Här kan du läsa mer  om hur Arbetsförmedlingen jobbar med dem som är nya i Sverige.

Ny roll för kommunen

Kommunernas ansvar har ändrats sedan Arbetsförmedlingen fick huvudansvaret för flyktingar. Numera ska kommunen ordna fram bostäder och hjälpa till när en flykting flyttar hit. Kommunen ska också se till att flyktingen får lära sig svenska och får samhällsorientering. Varje flykting har rätt till 60 timmars information om hur Sverige fungerar. 

 

Aktuellt från integration

Inga aktuella nyheter, se nyhetsarkivet för tidigare publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 7 January 2019
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Integrationssamordnare

Kontakt

Besöks/postadress:
Individ- och familjeomsorg
Norra Allégatan 30
Medborgarhuset
780 50 Vansbro
E-post: integration@vansbro.se

Etablerings- och bosättningssamordnare
Elin Israelsson
Telefon: 0281-752 72
E-post

Redaktörer - Webmail