Välkommen till Vansbro kommuns lokala servicepunkter

 

LOKALA SERVICEPUNKTER
- ett viktigt nav för boende och besökare!

I Vansbro finns fem lokala servicepunkter; i Äppelbo, Dala-Järna, Vansbro, Finmarken och i Nås. För att komma till servicepunkternas egen hemsida, klicka på respektive länk till höger här på sidan.

Den lokala servicepunkten är en mötesplats där du som kommunmedborgare eller gäst kan få personlig service, rådgivning, hjälp att hitta kontaktvägar, ta del av kommunal information, få hjälp med att boka tider och fylla i blanketter- antingen digitalt eller genom personlig service.

Från servicepunktens digitala hörna är det lätt att hitta till arbetsförmedlingens, försäkringskassans, skattemyndighetens och kommunens hemsida. På servicepunkten kan du alltid hitta aktuell och uppdaterad information från de olika myndigheterna

Vid servicepunkten kan du få hjälp med enklare turistinformation. Servicepunkten ska också bistå med aktuell information om arrangemang i närområdet.

Vid servicepunterna finns offentliga datorer (digital hörna) där du via kommunens hemsida lätt kan hitta information från kommunen och andra myndigheter, samt länkar till sökmotorer, banktjänster, turistinformation och annat.

 

Senast uppdaterad: 17 August 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Åsa Larsson

Kontakt

Lokal servicepunkt Dala-Järna
Ja Järna
Myrbacka 82
780 51 Dala-Järna
Telefon: 0281-208 88
E-post
www.dala-jarna.se

Öppettider: 
Måndag, onsdag, fredag: 10.00-16.00
Tisdag, torsdag: 10.00-19.00

Lokal servicepunkt Nås: 
Borgbygatan 4, Bygdegården, Gamla skolan
780 53 Nås
Telefon: 070-201 92 21
E-post
nås.se

Öppettider: 
Enligt överenskommelse.

Lokal servicepunkt Vansbro: 
Vansbro Bibliotek
Medborgarhuset
Norra Allégatan 30
780 50 Vansbro
E-post
www.vansbro.se/invanare/bibliotek-kultur/bibliotek

Lokal servicepunkt Äppelbo: 
Äppelbo Gemenskap
Älvgården
780 54 Äppelbo
Telefon: 0281-227 84
E-post
www.appelbogemenskap.se

Öppettider:
Måndag-fredag: 13.00-18.00

Lokal servicepunkt Finnmarken: 
Närssjöns Utvecklingsförening
C/o Anita Eriksson och Bosse Becker
Lövhagen 4
780 53 Nås
Telefon:  070-618 43 39
E-post 
www.narssjon.se

Öppettider: 
Tisdagar: 11.00-14.00
Torsdagar: 11.00-14.00
 

Kalender

Inga evenemang de närmaste sju dagarna

Redaktörer - Webmail