Lokalvård i Vansbro kommun

Lokalvård bedrivs på ca 35 objekt i våra 4 kommundelar, Nås, Dala-Järna, Vansbro och Äppelbo, på förskolor, skolor, fritidshem, medborgarhus, äldreboende och andra lokaler inom förvaltningen.

Enheten omsätter ca 7 miljoner kr/år och sysselsätter ca 25 medarbetare. Omräknat till heltidstjänster motsvarar verksamheten ca 19 heltider.
Enheten är organiserad i 3 geografiska lokalvårdsgrupper inom kommunen med en gruppledare i varje grupp.
Våra medarbetare är välutbildade, certifierade enl. PRYL som är ett yrkesbevis för lokalvårdare, använder miljöanpassade metoder och produkter och den senaste tekniken i städarbetet.
Kvalitetsmätning utförs en gång/år tillsammans med brukarna.
 

Senast uppdaterad: 29 maj 2012
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Enhetschef lokalvård

Kontakt

Enhetschef lokalvård
Tapani Röyttä

Tel. 0281- 752 16
Mobil: 0706759565

E-post. tapani.roytta@vansbro.se  

 

Redaktörer - Webmail