Specialkost

Maten som serveras i Vansbro kommuns skolor ska vara näringsriktig, god, omväxlande och så långt som möjligt anpassad efter barnets individuella behov. Här finns allt du behöver veta om våra regler kring specialkost. 

För att få anpassad mat så måste du lämna in ett intyg vid varje läsårsstart, samt vid förändringar, så att intyget alltid är aktuellt. Fyll i specialkostintyget noggrant- det är viktigt för att du eller ditt barn ska få rätt mat. Intyget lämnas till köksansvarig på respektive skola.

Det är viktigt att veta att det bara är på grund av medicinska (allergi/överkänslighet), religiösa eller etiska skäl som någon kan få specialkost. Man får inte särskild mat för att man till exempel inte tycker om maten som serveras. Olika sallader samt bröd och smör finns alltid som alternativ.
 
Specialkost av medicinska skäl
Den som behöver specialkost på grund av medicinska skäl måste ha ett intyg från en läkare eller en dietist där det står att personen har en allergi eller intolerans. Dessutom ska blanketten ”Intyg om specialkost” skrivas på. Blanketten finns här.

Specialkost av religiösa eller etiska skäl
Den som behöver specialkost på grund av religiösa eller etiska skäl erbjuds vegetarisk kost. Däremot har vi inte möjlighet att erbjuda kost enligt halal eller koscher. Blanketten ”Intyg om specialkost” ska skrivas under. Den finns här. 

Det är vårdnadshavarens ansvar att kontakta köket om en elev med specialkost inte ska äta, exempelvis vid sjukdom eller ledighet, samt meddela när hen är tillbaka igen.

Även personal som har specialkost ska kontakta köket om den inte ska äta.

Senast uppdaterad: 3 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Kostchef

Kontakt

Kostchef Ingela Lundahl
E-post: ingela.lundahl@vansbro.se
Telefon: 0281 752 15

Kök Smedbergsskolan
E-post: kost.smedbergsskolan@vansbro.se
Telefon: 0281 751 20

Kök Myrbacka skola
E-post: kost.myrbacka@vansbro.se
Telefon: 0281 753 46

Ladda ner

Redaktörer - Webmail