Katter

Som kattägare har du ett stort ansvar, både gentemot din katt och mot andra människor. I Vansbro kommun vill vi att alla katter som går lösa ute ska vara kastrerade och id-märkta.

Det hör till kattens naturliga beteende att röra sig fritt utomhus, men bor du i ett tätbebyggt område bör du vara medveten om att utevistelse innebär risker för katten. 

Du bör se till att din katt inte orsakar skador eller olägenheter, till exempel förorenar sandlådor, uteplatser eller trapphus. Allergiker som får ovälkomna besök av katter är också ett problem. 

Kastrering, ID-märkning och halsband
Katter blir könsmogna redan vid 6-10 månaders ålder. Kastrera din katt om du inte ska använda den i avel så att inga oönskade kattungar föds. Okastrerade tamkatter är grundorsaken till de tusentals hemlösa och förvildade katter vi har i Sverige. Vansbro kommun är tyvärr inget undantag. Dessa katter dör ofta av sjukdomar, svält eller fryser ihjäl under vintern. Tänk på att en okastrerad katthona kan få upp till 120 kattungar under sin livstid. Ta därför Ditt ansvar och låt inte Din katt gå okastrerad ute. 

Okastrerade katter markerar dessutom ofta sitt revir i bostadsområden genom att skvätta urin vilket är väldigt otrevligt för grannar som drabbas.

En katt bör vara ID-märkt, detta gör du hos veterinär om du inte redan gjort det. ID-märkningen underlättar om katten skulle komma bort. Vissa försäkringsbolag ger även rabatt på försäkringen om katten är ID-märkt.

Utekatter bör även förses med ett halsband med ägaruppgifter, viktigt att det är resår i halsbandet om katten skulle fasta. 

Klagomål gällande katter
Om du besväras av en katt bör du i första hand prata med kattägaren. I andra hand är det fastighetsägaren som har ansvar för att hyresgästerna inte utsätts för olägenheter.

Länsstyrelsen ansvarar sedan 1 januari 2009 för djurskyddet. Kontakta dem om ni misstänker att en katt far illa.

På Miljö- och byggenheten får vi ofta in klagomål på katter. Vi utreder fall där avsevärda olägenheter för människors hälsa uppkommer. Är olägenheterna av mindre karaktär kan vi i regel inte ställa några krav på kattägaren utan ni bör själva försöka lösa problemen. 

Tappat eller hittat en katt
Har du tappat din katt eller hittat en övergiven katt ska du kontakta Polismyndigheten, de har ansvar för tillsynen över lösspringande djur. Hos polismyndigheten finns även chip-läsare för att se ägare till djur som är märkta med chip.

Miljökontoret har ett antal fällor som används av våra kommunala skyddsjägare. Det finns möjlighet att låna dessa för att till exempel fånga in en skygg katt.

I Vansbro kommun finns inga katthem, det finns ett stort behov av jourhem för katter som behöver omplaceras. Kika gärna på katthem om du planerar att skaffa katt. Till exempel i Smedjebacken finns Bergslagskattens katthem.

Senast uppdaterad: 24 april 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail