Skyddsjakt

Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som en olägenhet ligger i första hand på fastighetsägaren. Tänk på att problem med skadedjur framförallt ska förebyggas.

Skyddsjakt
Skyddsjakt innebär att jakt kan tillåtas utanför jaktsäsong om skadan anses som allvarlig och det inte finns några andra alternativ. Mer information om regler för skyddsjakt hittar du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida och på Naturvårdsverket hemsida.

Inom kommunen
Miljökontoret i Vansbro kommun har ett antal kommunala skyddsjägare som har tillstånd från polismyndigheten för avlivning av skadedjur inom detaljplaneplagt område. Privatpersoner får anlita de kommunala skyddjägarna, men kommunen bekostar inte detta. Det kan handla om en grävling som underminerar husgrunden eller ett rådjur som fastnat i ett staket eller dylikt. Kontakta miljökontoret om du behöver anlita skyddsjägarna.

Avskjutning av till exempel fåglar har en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att man försöker hitta andra lösningar om man upplever sig störd av fåglar. Avskjutning används endast i fall som anses absolut nödvändiga.

Vilda skadade djur m.m.
Bra information om vad du bör göra när du hittat ett skadat vilt djur eller övergivna djurungar får du på Naturvårdsverkets hemsida. Där kan du även läsa om att det enligt jaktlagstiftningen krävs tillstånd från naturvårdsverket och länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat vilt.

Aktuellt sommartid - Skador på gröda orsakade av fåglar 
De förebyggande metoder som används för att minimera skadorna på potatis, bönor och andra grödor kan vara störande för både människor och djur. Gasolkanoner, uppblåsbara gubbar som tjuter, fyrverkerier och speglar är exempel på skrämselmetoder som används för att skrämma tranor.

Varför används dessa metoder?
Tranan är fredad. Det innebär att för att skyddsjakt ska bli aktuell måste förebyggande åtgärder ha prövats först. Tranorna är mycket lättlärda så därför måste skrämselmetoder och platser ändras hela tiden.

Alternativa metoder
Man kommer att testa viltåkrar som ska fungera som fredade zoner för tranorna. Man kan då skrämma bort dem från åkrar man vill skydda, till viltåkern där de får vara fredade. Det är det bästa sättet, skrämsel behöver inte användas i samma utsträckning då. Läs mer i nyhetsnotisen.

Senast uppdaterad: 24 april 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail