Farligt avfall

Anmälan om mellanlagring av farligt avfall. Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).
För handläggning av ansökan/anmälan debiteras avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Blanketten skickas till:
Miljö- och byggenheten
Medborgarhuset
780 50 Vansbro
 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail