Bassängbad

Miljö- och byggenheten har tillsynsansvar över bassängbaden enligt miljöbalken. Syftet med tillsynen är att medverka till att människor inte drabbas av ohälsa på grund av bristande rutiner för till exempel rengöring, kemikaliehantering, bristande rutiner vid avvikande vattenkvalitet.

Exempel på olägenhet kan vara hög bakteriehalt i vattnet, dålig luftkvalitet, undermålig städning och rengöring. En dåligt skött bassäng kan orsaka infektioner av olika slag samt klåda. Extra viktigt är att ha väl fungerande rutiner för bad där temperaturen är hög eller där äldre, sjuka och barn vistas, såsom rehabiliteringsbad och babysim, eftersom äldre och barn är mer mottagliga för infektioner.

Vattenkvalitet i badet påverkas till största delen av de badande. Då badbesökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitén som eftersträvas och mer klor måste tillsättas i vattnet. 

Anmälan
Alla som ska starta en verksamhet med bassängbad till allmänheten måste först anmäla det till Miljö- och byggenheten. Anmälan ska vara skriftlig, ritningar ska bifogas och anmälan ska inkomma senast 6 veckor innan verksamheten startar. 

Egenkontroll
Alla som driver ett bassängbad måste ha ett egenkontrollprogram. Där ska de risker som finns med verksamheten framgå samt hur de förebyggs. Det ska finnas rutiner för vattenrening, provtagning, rengöring med mera. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och kunna visas upp för Miljö- och byggenheten vid tillsyn. Läs mer i ”Egenkontroll för bassängbad”.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail