Legionella

Legionella är en bakterie som finns naturligt i små mängder i sötvatten som insjöar och åar. Med vattnet kan bakterierna komma in i våra hus. Det är när bakterierna förökar sig som det finns en risk för smittspridning. De kan föröka sig i olika tekniska system där vattnet är mellan +18 och +45°C. Låg vattenomsättning, syrerikt vatten, beläggningar på innerväggar i rören och optimal temperatur för tillväxt medför ökad risk för legionella. Legionellabakterier dör dock när vattnet är +60°C eller varmare.

Smittrisk
Legionella smittar genom inandning av vattendimma som innehåller bakterierna, till exempel vid duschning eller bad i bubbelpool. Du kan inte bli smittad genom att dricka vatten eller bli smittad från person till person. Bakterien kan orsaka två typer av sjukdomar, den allvarligaste formen är legionärssjuka som orsakar lunginflammation och den andra är den ovanliga pontiacfebern som yttrar sig i form av influensaliknande symptom. Det är främst äldre och personer med nedsatt immunförsvar som drabbas.

Fastighetsägaren är ansvarig
Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att vattensystemen är säkra. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna måste varmvattnet vara varmt (mer än +50 °C grader vid tappstället och mer än +60 °C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn) och kallvattnet vara kallt (mindre än +18 °C).

Provtagning
Provtagning är oftast inte nödvändig. Om det är aktuellt med provtagning bör kontakt tas med ett av Swedac ackrediterat laboratorium som kan informera om provtagningsanvisningar. Provtagning görs vanligtvis på duschvattnet.

När behövs åtgärder?
Det finns inga rikt- eller gränsvärden i Sverige för halten av legionella bakterier i vatten. European Working Group for Legionella Infections, EWGLI, har tagit fram aktionsnivåer som kan fungera som vägledning. Halten av legionella i vatten bör givetvis vara så låg som möjligt och inte över 100 cfu (koloniformande enheter)/100 ml vatten. Vid 100-1000 cfu/100 ml vatten bör ny provtagning utföras och därefter eventuellt en sanering. Vid mer än 1000 cfu/100 ml vatten bör åtgärder vidtas.

Sanering
Om höga halter av legionellabakterier konstateras i ett vattensystem ska detta åtgärdas. Det kan behövas en omfattande sanering. Det finns olika saneringsmetoder. Hetvattenspolning innebär att man höjer temperaturen på vattnet till cirka 70- 80 grader och spolar igenom alla tappställen i cirka 5-30 minuter. Vid kemisk sanering är det vanligast att man klorerar vattnet. Sanering av vattensystem för att få bort legionellabakterier kan vara svårt och man bör ta hjälp av erfarna konsulter inom området.

Att tänka på
På idrottsanläggningar, badhus och liknande är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för att legionella inte kan växa i vattensystemen. Det är dock i första hand fastighetsägaren som ansvarar för sina vatteninstallationer. Dessa ska skötas och vara utrustade med sådana anordningar att de fyller sitt ändamål och är säkra. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna gäller det bl.a. att se till att varmvattnet är varmt (mer än 50 grader vid tappstället och mer än 60 grader i varmvattenberedaren eller ackumulatorn) och att kallvattnet är kallt (mindre än 18 gr).

Det är du som fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening som i första hand har ansvar för hälsa och säkerhetsfrågor som gäller fastigheten. 
 

Senast uppdaterad: 19 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail