Skadedjur & ohyra

Möss, råttor, sorkar, kråkor, måsar och vissa duvarter är exempel på skadedjur, som kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Vilda djur som rådjur, grävlingar och vildkatter räknas också som skadedjur om de skapar problem vid din bostad, bland annat genom att smutsa ner. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räknas som ohyra. En insekt klassas som ohyra när den finns på olämplig plats i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur.

Information för fastighetsägare
Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problemen. Om du som fastighetsägare har skadedjur eller ohyra i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter ska du kontakta det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Information för hyresgäster
Om du som hyresgäst har problem med skadedjur eller ohyra i din bostad eller inom fastigheten, ska du kontakta värden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens ordförande. Det är fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har det huvudsakliga ansvaret för saneringen. Om problemet inte åtgärdas kan anmälan göras till miljökontoret. Lämna in en störningsanmälan. Du hittar den i vårt blankettarkiv.

Information för villaägare
Om du äger en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- eller hemförsäkring.
Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.
 

Senast uppdaterad: 19 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail