Störande lukt i bostaden

Tobaksrök, avfall och matos är exempel på lukt som ibland tar sig in från grannar och restauranger via exempelvis ventilationssystem, trapphus eller luftventiler.

Förebygg och åtgärda problemet
För att förebygga problem med lukt kan du hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad. Se till att ha fönster stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matoset.
Kontakta först och främst din fastighetsägare om du störs av någon lukt. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Lukt kan komma utifrån via tilluftsventiler eller fönster, men även via otätheter i golv och från trapphus. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du restauranginnehavaren om att du är störd av lukten. Hjälper inte det så kan du vända dig till Miljökontoret som kan uppmana den ansvarige att utreda problemet. Fyll i störningsanmälan

Varför uppstår problemen? 

  • Stängda uteluftsventiler – undertryck i lägenheten bildas när fönster och ventiler är stängda. Bakdrag skapas därmed i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.
  • Otäta ventilationskanaler – gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.
  • Installation av köksfläkt – köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.
  • Otätheter i huset– äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
  • Trapphus – när det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
  • Lukt utifrån – öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilation eller fönster gör att lukt kommer in i bostaden.
  • Lukt inifrån – fukt- och mögelskador samt uttorkat vattenlås eller golvbrunn kan orsaka dåliga lukter.

 

Senast uppdaterad: 19 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail