Temperatur och drag

En stor del av livet befinner du dig i ditt hem. En bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet är viktig för din hälsa.

Vilken temperatur bör man ha i hemmet?
Socialstyrelsen rekommenderar en inomhustemperatur på 20–24°C. Temperaturen bör inte vara under 18°C i luften och under 15°C på golvet. När det exempelvis gäller förskolor och äldreboende ska temperaturen inte gå under 20°C. En bra inomhusmiljö ska heller inte överstiga 28°C för att det ska vara behagligt.

Temperaturen upplevs på olika sätt
Olika faktorer såsom väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Om din bostad ligger nära portuppgången, garaget eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är. I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur.

Drag
Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig när det kommer till inomhusmiljön. Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt utan går direkt ut i bostaden. Normalt ska hastigheten inte överstiga 0,15 meter/sekund.

Luftfuktighet
Många upplever inomhusluften som torr och i de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Ditt hem bör även ha en luftfuktighet på 25-50 procent. Om du vill minska risken för kvalster i bostaden ska fuktigheten inte överstiga 45 procent. Detta förutsätter att du har en bra ventilation.

Vem ansvarar för inomhusklimatet i bostaden?
Kontakta din fastighetsägare, som ansvar för att inomhusmiljön uppfyller Socialstyrelsens regler. Om inte detta hjälper kan Miljökontoret uppmana din fastighetsägare att t.ex. mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem. Lämna in störningsanmälan som du hittar i vårt blankettarkiv.
 

Senast uppdaterad: 19 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail