Djurskydd

Från och med den 1 januari 2009 har Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvaret för djurskyddskontroller i länet. Se länk till höger.

Anmäl om djur far illa
Om du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefonnummer 010-225 00 00. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Är det akut och länsstyrelsen inte går att nå kontaktar du polisen på tel. 114 14.

Djur som stör
Alla ska hålla sina husdjur så att de inte stör mer än nödvändigt. Om du störs av något djur, kontakta i första hand djurägaren, ofta går det att hitta en lösning.

Om störningen är så pass allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet för människors hälsa och djurägaren inte gör något åt problemet kan vi på miljökontoret utreda problemet och ställa krav enligt miljöbalken.

Djurhållning inom detaljplan
För att hålla djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från kommunen. Tillståndsplikten gäller orm, nötkreatur, häst, get, får eller svin samt sådant pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (som då hålls inne i huset). Du söker tillstånd hos miljökontoret. Blankett för detta hittar du i blankettarkivet. Kontakta oss för mer information.

Vilda djur
Miljökontoret har ingen tillsyn över vilda djur. Kontakta fastighetsägare eller jakträttsinnehavare om du påträffar döda djur eller störs av vilda djur. Vansbro kommun har kommunala skyddsjägare som miljökontoret kan anlita.

Har du kört på ett vilt djur, t.ex. ren eller älg, ska du anmäla det till polisen. Mer information hittar du på polisens hemsida. Se länk till höger.

Senast uppdaterad: 20 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail