Nedgrävning av häst

Nedgrävningen av häst ska ske på sådant djup att djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Den ska också ske enligt anvisningar från tillsynsmyndigheten, dvs. kommunstyrelsen i Vansbro.

Från miljökontoret har vi följande generella anvisningar:

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter. 
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter. 
  • Nedgrävning inom skyddsområde för vattentäkt får inte ske. 
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt. 
  • Täck djuret med minst 1,5 meter jord. Detta innebär för en normalstor häst att graven bör vara 2-3 m bred och 2,5-3 m djup.

 Kontakta alltid oss på miljökontoret för samråd om plats!

 

 
Senast uppdaterad: 24 april 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Miljökontoret
0281-750 00 (växeln)
miljokontoret@vansbro.se

 

Redaktörer - Webmail