Duscha innan badet

Fakta om bassänghygien och varför det är viktigt
Många av oss tycker om att bada. Det är bra att bada och det ger många positiva hälsoeffekter för människor i alla åldrar. Vad vi kanske inte tänker på är hur badvattnet och dess kvalité påverkas av oss.

Det som påverkar bassängvattnets kvalité mest är de mikroorganismer som varje individ tillför badvattnet. Då badbesökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitén som eftersträvas.

För att ta hand om alla bakterierna i vattnet tillsätts klor som desinfektionsmedel. Ju mer smuts som tillförs vattnet, ju mer klor behöver tillsättas. När kloret reagerar med kväve (som kommer från bl.a. urin och svett från de badande) bildas en gas som heter trikloramin. Trikloramin är en gas som kan leda till röda ögon, irriterade luftvägarna, hudproblem och astma. Personer som vistas mycket i badhus, badhuspersonal och även barn kan få stora besvär av trikloramin. Det är alltså inte bra om det luktar mycket klor i badhuset.

Vad kan du som besökare göra för att förbättra vattenkvalitén?
Genom att endast använda badkläder och tvätta sig noggrant överallt med tvål och vatten bidrar du till en förbättrad vattenkvalité. Dessutom slipper du den klorlukt på kroppen efter bad som faktiskt beror på att man inte var tillräckligt ren innan man gick i bassängen.

Ju renare du är innan bad desto fräschare hålls badvattnet och en mindre mängd klor behöver tillsättas. Bra för dig och bra för miljön!

Innan du går in till bassängen:
- Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder, gäller även små    barn och blöjbarn.
- Skölj ur håret ordentligt.
- Avlägsna allt smink, klocka och smycken.
- Använd rena badkläder.
- Använd inte underkläder eller bomullskläder.
- Fäst upp håret om du har långt hår.
- Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen om du endast ska stå        på kanten.
- Har du varit magsjuk, vänta minst en vecka med att bada i bassäng.

Särskilt när det gäller barn:
- Använd en badbyxa på små barn som sitter åt runt ben och mage.
- Byt inte blöjor vid bassängkanten, tvätta aldrig av barnet i bassängvattnet.
- Gör ”toalettavbrott” då och då om barnet badar länge.
- Om ”olyckan” är framme, kontakta personal genast som då kan stänga för    rengöring.

Innan du går in i bastun:
Ta av baddräkt eller badbyxor! Den klor som finns i badvattnet förångas i luften och kan förorsaka känsliga personer andningssvårigheter då giftig klorgas bildas när kloret reagerar med värmen.

Senast uppdaterad: 3 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail