Hygieniska behandlingar

Om du ska starta en verksamhet där det finns risk för spridning av smitta ska den anmälas till miljö- och byggenheten. Det gäller verksamheter som hanterar stickande/skärande verktyg, till exempel fotvård, akupunktur, tatuering, piercing. Även om din verksamhet inte är anmälningsplitig är det bra om du kontaktar miljö- och byggenheten eftersom vi även har tillsyn över till exempel frisörer, massörer mer flera.

 

Senast uppdaterad: 12 juli 2016
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail