Jätteloka och lupin

Jätteloka är en gammal trädgårdsväxt som är giftig. Den förväxlas lätt med björnloka som är en liknande inhemsk och mindre växt. 

Både björnloka och jätteloka (heracleum sibiricum och heracleum mantegazzianum) innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för sol. Man kan få kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som gör ont och som tar lång tid att läka. Se Vårdguiden för vad du ska göra om du fått växtsaft på dig. Du kan alltid få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Utrotning av växterna rekommenderas eftersom den kan ge brännskador. De tar även över annan växtlighet och kan därför vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Vansbro kommun bekämpar lokor på kommunal mark. Det är viktigt att spridning av växten förhindras.

Markägarens ansvar
Har du jätteloka på din fastighet är det du som har ansvaret att de bekämpas. Det bästa är om alla i ett drabbat område frivilligt hjälps åt. Enskilda insatser lönar sig inte eftersom varje planta sätter flera hundra fröer som sprids. Bekämpningen av växten måste ske löpande. Det kan ta upp mot 10 år att helt utrota växten.

Detf inns inget antaget bekämpningsprogram i Vansbro kommun, men kommunens AME enhet bekämpar aktivt dessa växter på kommunens mark. Vi känner idagsläget till två ställen i Dala-Järna (Nordanåkersvägen) och ett i Vansbro (plasket). Vi vill gärna ha information om ytterligare förekomst av dessa växter. Ni kan lämna uppgifter till miljökontoret. 

Hur bekämpas jätteloka
Man bör använda mekaniska metoder för att bekämpa jättelokan, t.ex. rotkapning innan den blommat. Läs mer om om bekämpning av jätteloka och andra främmande på till exempel Naturvårdsverkets hemsida. Länk till höger.

Alla kan hjälpa till att bekämpa lupiner
Lupiner tillhör de mer kända trädgårdsväxterna. Många tycker de är vackra. Men det är en växt som tar död på andra växter.  Lupinen producerar stora mängder frö och blir stor och kraftig, därmed växter den över och skuggar bort många andra växter. 
 
Vansbro kommunen har ännu inget program eller aktivt arbete för att bekämpa lupinerna. Men för att hjälpa våra ängsblommor och den stora mångfald av insekter och svampar som är knuten till dessa måste vi hjälpas åt att stoppa lupinernas framväxt. Sprid inte lupiner och berätta gärna för andra om faran med lupiner. Ett bra sätt för att bekämpa lupiner är att slå innan de går i blom och sätter frö. Har de redan satt frö behöver fröställningarna tas omhand för att inte lupinerna ska föröka sig. Du kan lämna trädgårdsavfall från röjning av lupiner på Bäckdalens återvinningscentral. Packa gärna frökapslar i plastsäck så att det kan gå som brännbart avfall. Är det en större mängd blandat trädgårdavfall måste det sorteras det som vanligt trädgårdsavfall på Bäckdalen.

Läs gärna mer om bekämpning av lupin på Länsstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad: 20 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail