Hushållskompost

När du hemkomposterar skapar du ditt eget kretslopp. Ditt matavfall och trädgårdsavfall bildar näringsrik jord till nya grödor. Du minskar även den mängd sopor som behöver hämtas, vilket är bra både för miljön och för plånboken.

Anmälan om kompostering
För att få hemkompostera allt ditt matavfall måste du först lämna en skriftlig anmälan till kommunen. Du skickar din anmälan till Dala Vatten och Avfall. Det ställs krav på att du har en sluten behållare som är skadedjurssäker och fungerar året runt. Anledningen till kraven är att det är viktigt att matavfallet, framförallt kött och fisk, hanteras på ett sätt som är lämpligt för människors hälsa och för miljön. Trädgårdsavfall får komposteras utan anmälan till kommunen, men det är ändå viktigt att komposten sköts på ett bra sätt så att inte olägenheter uppstår.

Vad kan komposteras?
Som matavfall räknas till exempel skal och rester av frukt och grönt, kött, fisk, pasta, ris, kaffesump, kaffefilter, tepåsar, bröd, snacks och godis. Du kan även lägga mindre mängder hushållspapper i komposten. Äggskal och köttben går att kompostera, men de tar lång tid att bryta ner. Trädgårdsavfall går bra att kompostera, men kan ta lång tid att bryta ner om det inte är finfördelat.

Dispens från hämtning av komposterbart avfall
En stor del av hushållsavfallet består av komposterbart material. Innan du börjar hemkompostera är du dock skyldig att fylla i en anmälan om kompostering samt få den godkänd av kommunen. Dessutom är man skyldig att skaffa sig nödvändig kunskap om kompostering för att skydda människor hälsa och miljön mot olägenheter.

Om du anmält hemkompostering har du möjlighet att ansöka om att slippa kommunal hämtning av komposterbart avfall. Detta görs på samma blankett som anmälan om hemkompostering. För att dispens från kommunal hämtning av komposterbart hushållsavfall ska kunna medges krävs att ni själva kan omhänderta komposterbart hushållsavfall utan att risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön uppkommer. Det innebär att det inte är godtagbart att lägga komposterbart hushållsavfall i en öppen kompost.

Att mängderna hushållsavfall är så små eller obefintliga att kompostbehållare inte krävs är inte tillräckliga skäl för att bevilja dispens. Även i ett litet hushåll uppkommer alltid komposterbart hushållsavfall i någon form.

Anmälningsblankett hittar du på Dala Vatten och Avfalls hemsida. Länk till höger.


 

Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Dala Vatten och Avfall
Kundservice
Telefon: 020-200 210
Telefontid vardagar
klockan 08.00-12.00, 13.00-15.00
E-post

Redaktörer - Webmail