Livsmedel

Innan du får öppna en livsmedelsverksamhet, eller ta över en redan befintlig, måste den registreras hos kommunen. Blanketter för att anmäla din livsmedelsverksamhet hittar du i vårt blankettarkiv

Ni måste ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information.

Offentlig kontroll
Miljö- och byggenheten har tillsyn över restauranger, pizzerior, caféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där livsmedel saluhålls till allmänheten. Det finns ca 80 livsmedelsanläggningar i Vansbro kommun. Ett par av de större anläggningarna har tillstånd från Livsmedelsverket som även har tillsyn över dessa. Kontrollerna sker fortlöpande och innefattar bl.a. inspektioner, uppföljning av egentillsyn och provtagning.

Kontakta oss på miljö- och byggenheten om du har frågor!
 

Senast uppdaterad: 18 november 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail