Livsmedel

Innan du får öppna en livsmedelsverksamhet, eller ta över en redan befintlig, måste den registreras eller godkännas av Miljö- och byggnadsnämnden. Ni måste ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information.

För att hantera livsmedel avsedda för allmänheten på annan plats än i godkänd livsmedelsanläggning krävs också tillstånd. Även tillstånd för tillfällig livsmedelshantering söks hos Miljö- och byggnadsnämnden.
Ansökan ska sökas i god tid hos Miljö- och byggnadsnämnden och först efter godkänd slutbesiktning kan livsmedelsverksamheten starta.

Offentlig kontroll
Miljö- och byggenheten har tillsyn över restauranger, pizzerior, caféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där livsmedel saluhålls till allmänheten. Det finns ca 80 livsmedelsanläggningar (godkända enligt tidigare lagstiftning) i Vansbro kommun. Ett par av de större anläggningarna har Livsmedelsverket tillsyn över. Kontrollerna sker fortlöpande och innefattar bl.a. inspektioner, uppföljning av egentillsyn, provtagning, godkännanden och registreringar av livsmedelsanläggningar.
 

Senast uppdaterad: 21 december 2011
Uppdaterad av: Åsa Joelsson
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail