Livsmedel

Innan du får öppna en livsmedelsverksamhet, eller ta över en redan befintlig, måste den registreras av kommunstyrelsen. Blanketter för att anmäla din livsmedelsverksamhet hittar du här.

Ni måste ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information.

Offentlig kontroll
Miljö- och byggenheten har tillsyn över restauranger, pizzerior, caféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där livsmedel saluhålls till allmänheten. Det finns ca 80 livsmedelsanläggningar i Vansbro kommun. Ett par av de större anläggningarna har Livsmedelsverket tillsyn över. Kontrollerna sker fortlöpande och innefattar bl.a. inspektioner, uppföljning av egentillsyn och provtagning,
 

Senast uppdaterad: 15 april 2015
Uppdaterad av: Elin Eklund
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail