Livsmedel

Innan du får öppna en livsmedelsverksamhet, eller ta över en redan befintlig, måste den registreras hos kommunen. Blanketter för att anmäla din livsmedelsverksamhet hittar du i vårt blankettarkiv

Ni måste ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information.

Om du startar eller tar över en befintlig verksamhet utan att ha hört av dig till miljökontoret bryter du mot livsmedelslagstiftningen. Din verksamhet kan då förbjudas och du kan åtalsanmälas. Du ska alltid anmäla sin verksamhet minst 2 veckor innan du planerar att starta.

Offentlig kontroll
Miljökontoret har tillsyn över restauranger, pizzerior, caféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där livsmedel saluhålls till allmänheten. Det finns ca 80 livsmedelsanläggningar i Vansbro kommun. Ett par av de större anläggningarna har tillstånd från Livsmedelsverket som även har tillsyn över dessa. Kontrollerna sker fortlöpande och innefattar bl.a. inspektioner, uppföljning av egentillsyn och provtagning.

Information för små företag

På Livsmedelsverkets hemsida finns broschyrer med information till livsmedelsföretag som säljer små mängder livsmedel. Det finns också bra information för dig som planerar att starta ett café och för dig som ska importera livsmedel. Länkar till dessa broschyrer hittar här till höger.

Kontakta oss på miljökontoret om du har frågor!
 

Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail