Matförgiftning

Matförgiftning drabbar uppskattningsvis ca en halv miljon människor i Sverige varje år. Ungefär hälften är orsakade i hemmen och den andra hälften av mat från offentliga livsmedelsanläggningar, enligt en undersökning som Livsmedelsverket gjort. Detta innebär att ungefär en person per dag blir matförgiftad i Vansbro kommun. Särskilt känsliga för matförgiftningar är små barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Symtom vid matförgiftning
Symtomen består oftast av diarréer, magont eller kräkningar. Från det att man ätit tills man får symtomen kan det ta allt från en halvtimme till över ett dygn, beroende på vad som orsakat matförgiftningen. De flesta matförgiftningar uppträder inom 12-24 timmar. Efter en matförgiftning blir man ofta helt frisk men vissa typer kan ge följdsjukdomar, t ex ledbesvär. Dödsfall förekommer också, speciellt hos försvagade personer.

Vanliga orsaker till matförgiftning är:
- Dålig handhygien
- Förorenade redskap, såsom knivar och skärbrädor
- För hög förvaringstemperatur i kyl eller frys
- Upphettningstemperaturen är för låg
- Nedkylningen av mat som ska sparas tar för lång tid
- Dålig kvalitet hos råvarorna
- Orena disktrasor som använts på arbetsbänken

Kontakta Miljö- och byggenheten vid misstänkt matförgiftning
Om du tror att du blivit matförgiftad av mat från restaurang, butik eller annan livsmedelslokal vill vi veta det så snart som möjligt. Kasta inte maten! Den kan behövas för provtagning. En snabb anmälan underlättar för oss att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka.

Kontakta även sjukvården vid allvarliga besvär och vid längre tids sjukdom.

Senast uppdaterad: 18 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Kontakt

Miljö- och byggenheten
0281-750 00 (växeln)
miljo-bygg@vansbro.se

Redaktörer - Webmail