Registrering av livsmedelsanläggning

Som företagare måste du registrera din livsmedelsanläggning hos Miljö- och byggnadsnämnden om verksamheten som kommer att bedrivas är av mindre omfattning, är av enkel karaktär, medför små hygieniska risker. T.ex. att förvara och sälja förpackade livsmedel, lägga upp kakor och godis, sälja oförpackade torrvaror och frukt i lös vikt eller skölja grönsaker.

Syftet med registreringen är att Miljö- och byggenheten ska få kännedom om var livsmedelsanläggningen är belägen och vilken verksamhet som bedrivs. Du får inte hantera livsmedel i en anläggning innan du har gjort en anmälan om registrering. Även företag som bara ska registreras ska ha en färdigställd anläggning och ett egenkontrollsystem innan verksamheten börjar, samt uppfylla lagstiftningens krav på god livsmedelssäkerhet.

För registrering tar Miljö- och byggenheten ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, 725 kr (2009). Året därpå börjar verksamheten betala årsavgift baserat på den kontrolltid som tilldelats vid registreringen.
 

Senast uppdaterad: 29 april 2009
Uppdaterad av: Åsa Joelsson
Informationsansvarig:

Redaktörer - Webmail