Registrering av livsmedelsanläggning

Som företagare måste du registrera din livsmedelsanläggning hos kommunstyrelsen. Anmälan om registrering ska skickas in till miljö- och byggenheten senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.

Syftet med registreringen är att Miljö- och byggenheten ska få kännedom om var livsmedelsanläggningen är belägen och vilken verksamhet som bedrivs. Du får inte hantera livsmedel i en anläggning innan du har gjort en anmälan om registrering. Även företag som bara ska registreras ska ha en färdigställd anläggning och ett egenkontrollsystem innan verksamheten börjar, samt uppfylla lagstiftningens krav på god livsmedelssäkerhet.

För registrering tar Miljö- och byggenheten ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, 980 kr (2015). Samma år som verksamheten startar börjar den årliga kontrollavgiften att tas ut baserad på antalet kontrolltimmar verksamheten meddelats efter riskklassningen.

Anmälningsblanketten för att registrera livsmedelsanläggningen hittar du i  blankettarkivet. Klicka sedan på livsmedel och välj sedan Anmälan livsmedelsanläggning för att komma till blanketten.

Senast uppdaterad: 16 februari 2015
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Elin Eklund

Redaktörer - Webmail