Rörliga eller tillfälliga verksamheter

Exempelvis tält, marknadsstånd och mobila försäljningsfordon.
Den som planerar att sälja eller servera mat tillfälligt ska informera Miljö- och byggenheten för avgörande om verksamheten ska registreras eller inte. Tillfälligt i detta sammanhang avser kortare tidsintervaller och är inte liktydigt med exempelvis säsongsverksamhet.

Tänk på att oavsett om en lokal ska registreras eller inte är livsmedelsföretagaren skyldig uppfylla alla relevanta krav enligt lagstiftningen.

En anmälan om registrering ska lämnas in till Miljö- och byggenheten senast två veckor före start. Miljö- och byggenheten ges då tid att begära in kompletteringar ifall handlingarna är ofullständiga. För handläggning av registrering uttas en avgift.

 

Senast uppdaterad: 16 februari 2015
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Elin Eklund

Redaktörer - Webmail