Dricksvatten - enskild brunn

Många har egen vattentäkt i form av grävda eller borrade brunnar. Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet, men miljö- och byggenheten fungerar som rådgivare när det gäller vattenkvaliteten. Ofta håller dricksvattnet i enskilda brunnar god kvalitet, men i otäta brunnar kan ytvatten med högt bakterieinnehåll läcka in. Även problem med höga metallhalter kan förekomma.

Du som har egen dricksvattenbrunn och vill analysera vattnet kan gå in på exempelvis Alcontrols hemsida och där få den information du behöver för att göra en analys av ditt vatten. Prov kan lämnas in avseende bland annat mikrobiologiska och kemiska parametrar. Efter beställning kommer provtagningsutrustning att skickas hem till dig med instruktioner. Du kan sedan välja var du vill lämna in dina prover. I menyn till höger hittar du även en länk till Livsmedelsverkets allmänna råd för eget dricksvatten. Du hittar även länkar till broschyrer från Livsmedelsverket med information om hur du anlägger en egen dricksvattenbrunn samt skötselråd.

Senast uppdaterad: 1 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Miljö & bygg

Redaktörer - Webmail