Strandbad

Miljökontoret har tillsynsansvar över strandbaden, enligt miljöbalken. Syftet med att man kontrollerar badvattnen är att skydda människors hälsa genom att upptäcka eventuella föroreningar, och därefter göra vad som krävs för att förbättra vattenkvaliteten.

Om vattenkvaliteten är bristfällig kan miljökontoret ställa krav på ansvarig att ta prover och i värsta fall stänga badet. De som driver badplatsen har ansvar för bland annat provtagning, undersökningar och information till allmänheten. Det är även de som ska stå för kostnaderna för en bra badvattenkvalitet.

Tillsyn sker i enlighet med Miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter och EU:s badvattendirektiv.

Vi har inga EU-bad i Vansbro kommun, våra strandbad har färre än 200 badande per dag i snitt. Det finns fyra badplatserna som har utsetts till kommunala badplatser (Glatjärn, Gensen, Närsjö, Ticknäs). Dessa har kommunen tagit på sig ett ansvar för, där finns ansvariga för skötsel. Övriga strandbad har kommunen inte utsett några ansvariga för, de provtas inte heller regelbundet av miljökontoret.

Badvattenprover
Miljökontoret har under flera års tid tagit badvattenprover på strandbaden i kommunen. Proverna tas under den officiella badsäsongen 21 juni-15 augusti (Dalarna). Våra kommunala strandbad har under flera års tid haft bra badvattenkvalité (tjänligt). 

Badvattenprovernas resultat hittar du på Folkhälsomyndighetens sida "Badplatsen", där redovisas badvattenprover från hela landet. Det är främst mängden bakterier i vattnet som avgör om det är lämpligt att bada eller inte. Vid tillsynen kontrollerar vi även vattentemperatur och om det finns föroreningar eller alger på vattenytan.

Senast uppdaterad: 6 juli 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Se även

Redaktörer - Webmail